به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

4:29:58 PM 1397 / 06 / 30
   
 

   

 

 

اخبار بسیجاخبار دانشگاه

 

--1397 / 06 / 20  -14:52 تعداد مشاهدات :5


--1397 / 06 / 20  -13:8 تعداد مشاهدات :11


--1397 / 06 / 20  -12:54 تعداد مشاهدات :19


--1397 / 06 / 10  -8:52 تعداد مشاهدات :20


--1397 / 06 / 05  -14:36 تعداد مشاهدات :11


--1397 / 05 / 30  -12:30 تعداد مشاهدات :14

در روز دوشنبه مورخه 29/ 5/ 97 جهت انجام.....

--1397 / 05 / 30  -11:41 تعداد مشاهدات :19


--1397 / 03 / 24  -10:21 تعداد مشاهدات :28

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: