به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

8:36:44 PM 1399 / 11 / 02
 

اعضای شورای عمومی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای محمد افشار

مدیر کانون

2

دکتر احمد رضا چاهی چی

عضو شورا

3

دکتر عبدالحسین داودآبادی

عضو شورا

4

دکتر احمد پیروزمند

عضو شورا

5

دکتر غزنوی

عضو شورا

6

صفیه سادات سیدی

عضو شورا

7

روح انگیز کریمی

عضو شورا

8

زهرا بنی آدمیان

عضو شورا

9

دکتر جواد الماسی

عضو شورا

10

دکترناصر تحقیقی

عضو شورا

11 

رقیه خاری

عضو شورا

 12

عمار رضوانی یزدلی

عضو شورا

 13

دکتر احمد انصاری

عضو شورا

14

دکتر محمود سلامی

عضو شورا

15

دکتر سید محمدحسین مکی

عضو شورا

16

دکتر مهدی رجبی

عضو شورا

17

دکتر حسن احترام

عضو شورا

18

دکتر طاهره مازوچی

عضو شورا

19

دکتر  داود آقادوست

عضو شورا

20

دکتر احمد طالبیان

عضو شورا

21

ناهید سرافراز

عضو شورا

22

دکتر فضل اله احدیت

عضو شورا

23

دکتر ابراهیم کوچکی

عضو شورا

24

محمود اطهری زاده

عضو شورا

25

دکتر ابوالفضل شجاعی

عضو شورا

26

محمد آقاجانی

عضو شورا

27

حجت الاسلام علیرضا شاه فضل

عضو شورا

28

مجتبی نادری طاهری

عضو شورا

29

دکتر محمدعلی مسعودی فر

عضو شورا

30

مریم رحیمی

عضو شورا

31

فاطمه آدمیان

عضو شورا

32

غلامرضا خادم

عضو شورا

33

دکتر شالچی

عضو شورا

 
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر