به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

11:21:55 PM 1399 / 05 / 25
 
اخبار بسیج جامعه پزشکی

مسابقه

 

          

سوالات مسابقه عاشورایی                                 

1ـ منظور از ذبح عظیم در روز عاشورا چکسی است ؟                                                                                                                  

الف ـ حضرت علی اکبر (ع)     ب ـ امام حسین (ع)      ج ـ حضرت علی اصغر           د ـ حضرت ابوالفضل (ع)

2ـ کدامیک از شهدای نامبرده شده از شهدای بنی هاشم در واقعه کربلا نمی باشند ؟

الف ـ عبدا.. بن مسلم ابن عقیل    ب ـ محمد ابن عبدا... ابن جعفر     ج ـ ضحاک ابن عبدا...               د : ابوبکر ابن حسن

3ـ سید القرّاء نام چه کسی بود؟

الف ـ حبیب ابن مظاهر    ب ـ بریربن خضیر همدانی    ج ـ مسلم ابن عقیل     د ـ عثمان ابن علی

4 ـ از تیراندازان ماهری که همرا لشکر عمرابن سعد برای جنگ با امام آمده بود وقتی دید امام شروط آنها را نپذیرفتند به امام (ع) پیوست چه نام داشت ؟

الف : حرابن یزید ریاحی      ب ـ‌سعد ابن حارث         ج ـ یزید ابن زیاد                    د ـ حارث ابن زیاد

5 ـ از کسانی که هوادار عثمان بود و بعداً صحابه امام حسین شد چه نام داشت ؟

الف ـ زهیر ابن القین       ب ـ حضرت ابالفضل      ج ـ حبیب ابن مظاهر                د ـ محمد ابن ابوبکر

6ـ از کسانی که هنگام استغاثه و انتصار امام حسین از لشکر عمر ابن سعد بیرون آمده و شمشیر خود را کشیده و به طرف لشکر ابن سعد حمله کرد و به شهادت رسید که بود ؟

الف ـ محمد ابن ابوبکر            ب ـ سعد ابن حارث    ج ـ حارث ابن زیاد               د ـ حربن یزید ریاحی

7 ـ این سخن از کیست ؟ ما رایت اصحاباً ابرّ و اوفی من اصحابی .

الف ـ پیامبر اکرم (ص)          ب ـ حضرت علی (ع)    ج ـ امام حسن (ع)             د ـ امام حسین (ع)

8 ـ کدامیک از بزرگان در جواب عبدا.. سنان که سبب گریه آن حضرت را پرسیده بود فرمود :چگونه بی خبر هستی مگر نمی دانی  که در این روز حسین را کشتند . ؟

الف ـ حضرت علی (ع)       ب ـ امام سجاد (ع)     ج ـ امام صادق (ع)            د ـ امام باقر (ع)

9 ـ یک با زیارت مرقد امام حسین (ع) مانند چند مرتبه حج کامل می باشد ؟

الف ـ 7 مرتبه           ب ـ 15 مرتبه     ج ـ 19 مرتبه                              د ـ 21 مرتبه

10 ـ تعداد نامه هایی که مردم کوفه برای آمادگی ورود امام حسین فرستادند ؟ حدوداً چندتا بود ؟

الف ـ 15 هزار تا         ب ـ 12 هزار تا        ج ـ 10 هزار تا                     د ـ 18 هزار تا

11 ـ کسانی که از خاندان امام حسین (ع) با آن حضرت در کربلا کشته شدند چند تن بودند و امام حسین چندمین آنها بود ؟

الف ـ 16 تن و امام هفدهمین آنهابود                                ب ـ 15 تن و امام شانزدهمین آنها بود

ج ـ 17 تن و امام حسین هیجدهمین آنها بود                        د ـ 20 تن و امام حسین بیست و یکمین آنها بود.

12 ـ از صحابه پیامبر اکرم (ص) که در سنه 61 هجری 72 سال داشت و به کربلا آمد که بود ؟

الف ـ عثمان ابن عوسجه        ب ـ حبیب ابن مظاهر   ج ـ جابرابن عبدا.. انصاری        د ـ هرسه مورد

13 ـ امام حسین در جواب مردی که عرض کرد :" من مردی گنهکارم و نمی توانم جلوی خود را از گناه و معصیت بگیرم مرا موعظه فرما " چه فرمود ؟

الف ـ‌نماز بخوان     ب ـ پنج کار بکن و هرچه خواستی گناه بکن    ج ـ حج انجام بده      د ـ زکات بده

14 ـ رسول خدا در جواب امام حسین که پرسید :" پاداش هرکه مارا زیارت کند چیست ؟" چه فرمود ؟

الف ـ به بهشت داخل می شود                                         ب ـ دنیای او تامین می شود.

ج ـ بر من سزاوار است که روز قیامت به دیدار او روم و او را از گناهانش خلاص نمایم و به بهشت داخل سازم.

د ـ در پل صراط دست او را بگیرم

15 ـ هنگامی که فاطمه زهرا در خواب بود و امام حسین در گهوار می گریست چکسی گهواره اورا می جنباند و او ساکت می کرد ؟

الف ـ جبرئیل       ب ـ حضرت علی (ع)   ج ـ فضه (س)            د ـ اسماء (س)

16 ـ امام حسین در هنگام جنگ در کربلا اسم اعظم و میراث پیامبران به چه کسی سپرد ؟

الف ـ حضرت زینب (س)         ب ـ حضرت ابوالفضل (ع)   ج ـ حضرت سجاد (ع)           د ـ قاسم ابن الحسن (ع)

17 ـ تنها کسی که در شب عاشورا در خیمه امام حسین به اصلاح شمشیر و اسلحه آن حضرت مشغول بود که بود ؟

الف ـ جون ابن ابی مالک    ب ـ حضرت ابوالفضل (ع)     ج ـ قاسم ابن الحسن (ع)           د ـ مسلم ابن عوسجه

18 ـ امام حسین (ع) چگونه عبادتی را بهتر می داند ؟

الف ـ عبادتی که به خاطر دنیا باشد                                    ب ـ عبادتی که از روی سپاسگزاری باشد

ج ـ عبادتی که از روی ترس باشد                                     د ـ عبادتی که از روی ریا باشد.

19 ـ امام حسین (ع) می فرماید : حاجتت را نزد چه کسی ببر ؟

الف ـ پیامبران     ب ـ کسی که این سه خصلت را داشته باشد : دیندار باشد  ـ جوانمرد باشد ـ دارای اصل و نسب باشد.

ج ـ فرد با شخصیت        د ـ انسان متمول

 

20 ـ امام حسین چند بار پیاده به حج رفت ؟

الف ـ 20 بار                 ب ـ 22 بار             ج ـ 25 بار                      د ـ 27 بار

21 ـ کدامیک از بزرگان وقتی به رکن حجر الاسود می رسید این دعا را می خواند :

خدایا به من نعمت دادی ولی مرا سپاسگزار نیافتی . دچار کردی و بردبارم نیافتی و ........

الف ـ حضرت علی (ع)     ب ـ‌امام حسن (ع)    ج ـ امام حسین (ع)     د ـ حضرت ابوالفضل (ع)

22 ـ از شیعیان علی (ع) که در کوفه سکونت داشت و چون شنید امام حسین به کربلاست ملازم آن حضرت شد تا به شهادت رسید که بود ؟

الف ـ حضرت ابوالفضل (ع)       ب ـ حجاج ابن مسروق جعفی    ج ـ قاسم ابن الحسن (ع)      د ـ حر بان یزید ریاحی

23 ـ نخستین شهید از اصحاب امام حسین که بود ؟

الف ـ ابوالفضل (ع)      ب ـ قاسم ابن الحسن (ع)    ج ـ مسلم ابن عوسجه       د ـ حضرت علی اکبر (ع)

24 ـ فاطمه کلابیه کیست ؟

الف ـ دختر ام البنین  (س)          ب ـ‌دختر امام حسین (ع)   ج ـ دختر حزام بنام ام البنین     د ـ دختر حضرت زینب (س)

25 ـ لبیدبن ربیعه عامری کیست ؟

الف ـ عموی پیامبر (ص)      ب ـ عموی علی (ع)       ج ـ عموی پدر ام البنین          د ـ عموی امام حسین (ع)

26 ـ این شعر در وصف کیست ؟

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست                            که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم

الف ـ پیامبر (ص)        ب ـ‌علی (ع)     ج ـ امام حسین (ع)      د ـ‌امام حسن (ع)

27 ـ امام سجاد (ع) در شان کدامیک از شهدای کربلا این سخن را فرمود :

در پیشگاه خدای عز و جل منزلت و مقامی هست که همه شهیدان در روز قیامت بدان مقام غبطه خواهند خورد ؟

الف ـ امام حسین (ع)                 ب ـ حضرت علی اکبر(ع)        ج ـ حضرت ابوالفضل (ع)          د ـ حضرت علی اصغر (ع)

28 ـ آیه یوفون باالنذر و یخافون یوماً کان شره مستطیراًو یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً در شان چه کسانی نازل شده است ؟

الف ـ حضرت محمد (ص)          ب ـ پنج تن     ج ـ امام زمان (ع)        د ـ حضرت علی (ع)

 

29 ـ این سخن از کیست " لدوا للموت وابنو للخراب " بزائید برای مردن و بنا کنید برای خراب شدن.

الف ـ از امام حسین (ع)      ب ـ از علی (ع)       ج ـ از امام حسن (ع)       د ـ حضرت فاطمه زهرا (س)

30ـ این سخن از کیست " اسمعوا دعوه الموت اذانکم قبل ان یدعی بکم " دعوت مرگ را پیش از آنکه شما را به سوی آن بخوانند در گوشهایتان جای دهید ؟

الف ـ حضرت محمد (ص)    ب ـ از علی (ع)   ج ـ امام حسین (ع)            د ـ از ابوالفضل (ع)

31 ـ این سخن از کیست : هر کس که نمازش او را از کار زشت و ناپسند باز ندارد جز بر دوری او از خدا افزوده نشود؟

الف ـ حضرت محمد (ص)   ب ـ حضرت علی (ع)    ج ـ امام صادق (ع)        د ـ امام باقر (ع)

32 این سخن از کیست : "علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامّه بداع مثل یزید" باید با اسلام خداحافظی کرد که امت اسلامی به فرمانروایی چون یزید گرفتار شده است ؟

الف ـ امام علی (ع)     ب ـ امام باقر(ع)   ج ـ امام حسین (ع)       د ـ امام صادق (ع)

33 ـ عبارت والتر الموتور نشاندهنده چیست ؟

الف ـ عاشورا متعلق به تمام احسانهاست                   ب ـ هیچ روزی سخت از عاشورا نیست

ج ـ عشورا متعلق به همه زمانها و مکانهاست             د ـ عاشورا متعلق به مومنین است

34 ـ مرحله چهارم مجالس عزاداری و بزرگداشت معصومین چیست ؟

الف ـ گریه و سینه زنی      ب ـ شناخت و پیداکردن روح انتقام     ج ـ بروز احساسات     د ـ ناله و فغان

35 ـ اولین تیری که در روز عاشورا به طرف لشکر امامحسین پرتاب شد از طرف چه کسی بود ؟

الف ـ حربن یزید ریاحی     ب ـ عمربن سعد ج ـ مسلم ابن عوسجه     دـ حارث ابن زیاد

36 ـ این سخن از کیست : ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المومنین لا تبرد ابداً . بدرستی که برای قتل حسین حرارتی در دلهای مومنین هست که هرگز سرد نمی شود .

الف ـ رسول اکرم (ص)       ب ـ حضرت علی (ع)   ج ـ امام حسین (ع)       د ـ امام حسن (ع)

37 ـ‌هدف از عزاداری برای امام حسین چیست ؟

الف ـ گریاندن مردم      ب ـ با لا بردن سطح معرفت مردم  ج ـ رسیدن به بهشت        د ـ گذراندن اوقات به نحو شایسته

38 ـ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما به چه معنی است ؟

الف ـ کاش تو را هرگز از دست نمی دادم        ب ـ ایکاش با تو بودم تا به رستگاری عظیم دست می یافتم

ج ـ‌لعنت بر قاتلان امام حسین                                 د ـ درود بر خاندان بنی امیه

 

39 ـ کدامیک از بزرگان به یکی از اصحاب در ظهر عاشورا موقع نماز فرمود : ذکرت الصلواه جعلک الله من المصلین

الف ـ حضرت علی (ع)     ب ـ ابوالفضل (ع)    ج ـ امام حسین (ع)         د ـ امام سجاد (ع)

40 ـ‌این سخن از کیست : " اطول الناس املاً اسوء هم عملاً " مردمی که آرزوهایشان طولانی تر است اعمالشان از همه بدتر است .

الف ـ پیامبر اکرم (ص)      ب ـ امام علی (ع)   ج ـ امام حسین (ع)    د ـ امام حسن (ع)

41 ـ ابوالفضل العباس چه مدت با پدر زیست ؟

الف ـ 18 سال    ب ـ 15 سال    ج ـ 13 سال                      د ـ‌16 سال

42 ـ واقعه عاشورا در چه سالی و چند سال پس از رحلت رسول اکرم اتفاق افتاد ؟

الف ـ سال 50 هجری و 30 سال پس از رحلت رسول اکرم

ب ـ سال شصت و یکم هجری و 50 سال پس از رحلت رسول اکرم

ج ـ سال شصت هجری و 49 سال پس از رحلت رسول اکرم

د ـ سال شصت و پنج هجری و 55 سال پس از رحلت رسول اکرم

43 ـ گرایش عزاداران کلیمی ، مسیحی ، و پیروان سایر مذاهب که برای امام حسین گریه می کنند نشاندهنده چه حقیقتی است ۀ

الف ـ عشق و علاقه به امام حسین                                       ب ـ تمایل به مذهب شیعه

ج ـ این حقیقت که امام حسین برای آنها یک غریب آشناست .      د ـ نشاندهنده فطرت انسانی آنها

44 ـ عنصر اصلی در عزاداریهای امام حسین چیست ؟

الف ـ گذران اوقات          ب ـ عنصر عواطف و احساسات    ج ـ گرایش اجتماعی      د ـ پول و پست و مقام

45 ـ هر چیز سازنده و خوبی دارای چند نوع آفت است ؟

الف ـ 5 نوع آفت   ب ـ سه نوع آفت   ج ـ 7 نوع آفت                د ـ 10 نوع آفت

46 ـ آفت اصلی عزاداری امام حسین چیست ؟

الف ـ در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی آن                     ب ـ بدون شناخت کامل و دقیق آن  شروع به انجام عمل کردن

ج ـ ضایع کردن مواقع نماز اول وقت                               د ـ انتشار افسردگی و پریشانی در مردم

 


 

 

47 ـ این سخن از کیست : افه الاعمال عجز العمال آفت کارها ناتوانی مجریان آست

الف ـ پیامبر اکرم (ص)     ب ـ حضرت علی (ع)     ج ـ امام حسن (ع)            د ـ امام حسین (ع)

48 ـ شرایط یک عمل خوب و سازنده از نظر اسلام چیست ؟

الف ـ خدا آنرا بیان کند                  ب ـ امکان نفوذ آفت حین قبل و بعد از عمل از بین رفته باشد

ج ـ به وقت انجام شده باشد              د ـ الف و ب

49ـ آیه ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوفً بالعباد در شان چه کسی نازل شده است؟

الف ـ پیامبر اکرم (ص)       ب ـ حضرت علی (ع)    ج ـ امام حسین (ع)     د ـ امام حسن (ع)

50 ـ این سخن از کیست ؟

" فرزندم با رفتن به عراق مرا محزون نکن . از جدّ تو رسول خدا شنیدم فرمودند : فرزندم حسین در دیار عراق در سرزمینی به نام کربلا کشته خواهد شد".

الف ـ حضرت زینب (س)              ب ـ  فضه     ج ـ ام سلمه      د ـ اسماء

 

منابع :

1ـ عزادار حقیقی             تالیف : محمد شجاعی

2ـ سیره ابوالفضل العباس  تالیف :عباسعلی محمودی

3ـحماسه سازان عاشورا   تالیف :مصطفی اسرار

آخرین مهلت پاسخگویی به سوالات اربعین حسینی  (22/9/93) می باشد.

خواهشمند است پاسخها به نماینده بسیج جامعه پزشکی در واحد خود یا به شماره 55548882 فاکس نمایید                     

        O 

 

                                                                

پاسخنامه مسابقه سوالات عاشورایی

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت : 13:19 -  روز  : دو شنبه  - 19 /  8 / 1393 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :657

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر