به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

8:18:41 PM 1399 / 11 / 02
 

بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1384 بطور غیر رسمی تشکیل و شروع به عضویت نمود جهت عضوگیری با کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه مکاتبه و فرم عضویت در اختیار آنها قرار گرفت و چند ماهی طول کشید تا علاقمندان به عضویت در بسیج اساتید فرمهای خود را تکمیل و رسماً به عضویت بسیج اساتید در آمدند بر اساس مقررات و آئین نامه های سازمان بسیج اساتید شورای انقلاب فرهنگی می بایست جلسه ای با حضور مسئول بسیج اساتید استان و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و کلیه اعضاء تشکیل تا با رأی گیری اقدام به تعیین مسئول بسیج اساتید شود که این اقدام درسال1384 با حضور آقای مهندس ابوالفضل قربانی مسئول بسیج اساتید استان اصفهان در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید و با آراء قاطع جناب آقای دکترمحمد افشار از طرف دانشگاه علوم پزشکی به سازمان بسیج اساتید بعنوان مسئول بسیج اساتید معرفی گردیدکه این معرفی مورد قبول سازمان بسیج اساتید استان واقع و ایشان حکم مسئولیت بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان را درسال1384 صادر نمودند و در واقع رسماً بسیج اساتید فعالیت خود را آغاز نموده پس از گذشت چندی جهت تعیین اعضاء شورای بسیج اساتید جلسه ای تشکیل گردید و با رأی گیری آقایان دکتر صمد نوری زاد –دکتر احمد طالبیان –حجة الاسلام سیدمهدی ساداتی نژاد به عنوان منتخبین اصلی شورای بسیج اساتید رأی آوردند و آقایان دکتر محمود سلامی و حجةالاسلام حبیب ا... یوسفی به عنوان اعضای علی البدل شورای بسیج اساتید دانشگاه انتخاب گردیدند پس از چندی که آقای دکتر نوری زاد به عنوان ریاست محترم دانشگاه برگزیده شدند بدلیل مشغله های وافر تقاضای استعفا از شورا را نمودند که بجای ایشان آقای دکتر محمود سلامی عضو اصلی شورای بسیج اساتید شدند. در حال حاضر بسیج اجامعه پزشکی دارای 800 نفر عضو می باشد که از بین حدود 168 نفر هیأت علمی دانشگاه قابل چشمگیری می باشد.

در سال 1387 با توجه به جداسازی بسیج اساتید در دانشگاه های علوم پزشکی بسیج جامعه پزشکی در شهرستان کاشان تاسیس و تا اکنون به فعالیت های فرهنگی ، درمانی، پژوهشی وغیره پرداخته است. در حال حاضر800عضو از اساتید و پزشکان و کارمندان دارد.هرچند که تعداد اعضای غیر رسمی آن خیلی بیش از این ها میباشد.

اکنون بسیج جامعه پزشکی کاشان دارای 3 شورای(عمومی-اداری و تصمیم گیری –شورای عالی) میباشد.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر