به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

12:04:34 AM 1397 / 08 / 02
   
 

   

 

 

اخبار بسیجاخبار دانشگاه

 

--1397 / 07 / 23  -10:5 تعداد مشاهدات :3

هفته دفاع مقدس گرامی باد

--1397 / 06 / 31  -12:33 تعداد مشاهدات :16


--1397 / 06 / 20  -14:52 تعداد مشاهدات :11


--1397 / 06 / 20  -13:8 تعداد مشاهدات :18


--1397 / 06 / 20  -12:54 تعداد مشاهدات :23


--1397 / 06 / 10  -8:52 تعداد مشاهدات :24


--1397 / 06 / 05  -14:36 تعداد مشاهدات :15


--1397 / 05 / 30  -12:30 تعداد مشاهدات :18

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: