به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

5:28:33 PM 1396 / 05 / 28
   
 

   

 

 

اخبار بسیجاخبار دانشگاه

 
سلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما( فوت مادر گرامیتان)

--1396 / 02 / 30  -12:37 تعداد مشاهدات :52

به مناسبت انتصاب آقای دکتر ابراهیم کوچکی به سمت ریاست دانشگاه

--1395 / 12 / 24  -13:13 تعداد مشاهدات :33


--1395 / 12 / 15  -13:20 تعداد مشاهدات :61


--1395 / 11 / 28  -11:56 تعداد مشاهدات :58

تسلیت

--1395 / 10 / 22  -7:42 تعداد مشاهدات :72

تمدید کارت بسیجیان جامعه پزشکی کانون دانشگاه علوم پزشکی کاشان

--1395 / 10 / 14  -11:28 تعداد مشاهدات :161


--1395 / 07 / 17  -8:30 تعداد مشاهدات :60


--1395 / 05 / 12  -9:41 تعداد مشاهدات :105

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: