به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

4:56:45 AM 1396 / 03 / 03
   
 

   

 

 

اخبار بسیجاخبار دانشگاه

 
سلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما( فوت مادر گرامیتان)

--1396 / 02 / 30  -12:37 تعداد مشاهدات :9

به مناسبت انتصاب آقای دکتر ابراهیم کوچکی به سمت ریاست دانشگاه

--1395 / 12 / 24  -13:13 تعداد مشاهدات :22


--1395 / 12 / 15  -13:20 تعداد مشاهدات :47


--1395 / 11 / 28  -11:56 تعداد مشاهدات :40

تسلیت

--1395 / 10 / 22  -7:42 تعداد مشاهدات :55

تمدید کارت بسیجیان جامعه پزشکی کانون دانشگاه علوم پزشکی کاشان

--1395 / 10 / 14  -11:28 تعداد مشاهدات :125


--1395 / 07 / 17  -8:30 تعداد مشاهدات :47


--1395 / 05 / 12  -9:41 تعداد مشاهدات :96

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: