به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

10:11:14 PM 1397 / 03 / 05
   
 

   

 

 

اخبار بسیجاخبار دانشگاه

 

--1397 / 03 / 03  -7:48 تعداد مشاهدات :8


--1396 / 12 / 27  -11:41 تعداد مشاهدات :34


--1396 / 12 / 16  -10:39 تعداد مشاهدات :41


--1396 / 12 / 07  -11:44 تعداد مشاهدات :45


--1396 / 12 / 02  -7:40 تعداد مشاهدات :52


--1396 / 11 / 12  -9:34 تعداد مشاهدات :65

جلسه پیگیری طرح شهیدرهنمون و کارگروه سلامت برگزار شد.

--1396 / 10 / 27  -9:28 تعداد مشاهدات :83

روز دانشجو مبارک.

--1396 / 09 / 16  -10:18 تعداد مشاهدات :79

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: