به  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان خوش آمدید. 

4:32:49 AM 1396 / 02 / 06
   
 

   

 

 

اخبار بسیجاخبار دانشگاه

 
به مناسبت انتصاب آقای دکتر ابراهیم کوچکی به سمت ریاست دانشگاه

--1395 / 12 / 24  -13:13 تعداد مشاهدات :17


--1395 / 12 / 15  -13:20 تعداد مشاهدات :29


--1395 / 11 / 28  -11:56 تعداد مشاهدات :30

تسلیت

--1395 / 10 / 22  -7:42 تعداد مشاهدات :45

تمدید کارت بسیجیان جامعه پزشکی کانون دانشگاه علوم پزشکی کاشان

--1395 / 10 / 14  -11:28 تعداد مشاهدات :113


--1395 / 07 / 17  -8:30 تعداد مشاهدات :45


--1395 / 05 / 12  -9:41 تعداد مشاهدات :94

جناب اقای دکتر تقدسی مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و....

--1395 / 05 / 12  -8:53 تعداد مشاهدات :111

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: